Професії

Лікар          

Professions physician

Лікар


Лікарі підтримують, укріплюють або відновлюють здоров'я людей через обстеження, діагностику та лікування захворювань, травм або інших фізичних чи розумових недуг.

Лікарі можуть бути фахівцями з певних категорій захворювань, певних груп пацієнтів або певних методів лікування, тоді як лікарі-терапевти відповідають за надання безперервного та всеохоплюючого медичного догляду за громадянами у суспільстві. Існує широке різноманіття кваліфікацій для лікарів та терапевтів по всьому світу, хоча їх навчання та підготовка включає спільні елементи. Медична етика, наприклад, вимагає від лікарів ставитися до своїх пацієнтів з повагою та співчуттям.

Серед найбільш звичних викликів, які мають працівники галузі охорони здоров'я, є небажання громадян самим турбуватися про своє здоров'я; брак ефективної державної освіти з питань здоров'я; негативні уявлення (правдиві чи неправдиві) про роль грошей у медичній професії; суперечності, пов'язані з репродуктивними правами та іншими демографічними питаннями; та недоукомплектація та/або недостатнє оснащення лікарень.

Лікарі відіграють ключову роль у мінімізації ризиків для здоров'я людини в плані підвищення рівня обізнаності про зв'язки між здоров'ям та довкіллям, що, у свою чергу, може сприяти екологічно відповідальній поведінці.

Лікарі-профпатологи є фахівцями, які надають послуги, пов'язані зі здоров'ям працівників. У фокусі їх діяльності лежать взаємозв'язки між працівниками, робочими місцями та робочими практиками. Їх робота включає в себе превентивні заходи, лікування та реабілітацію. Лікарі-профпатологи розглядають медичні проблеми в рамках ширшого контексту психо-соціальних, промислових та мотиваційних рамок робочого місця.

За останні десятиліття міжнародна громадськість почала приділяти більше уваги довкіллю як основному складовому чиннику здоров'я. За оцінками, екологічні фактори пов'язані з майже 20 відсотками смертей у Європі. У 1989 році, у відповідь на постійно зростаючі докази впливів довкілля до здоров'я людини, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) зробила перші кроки в напрямку створення підходу до здоров'я населення, який базується передусім на превентивних практиках та виробленню міжсекторальної політики. Від часу запуску цього процесу взаємодії здоров'я та довкілля, основна увага приділялася: 

 • впливи змін клімату на здоров'я людини та довкілля;
 • ризики для здоров'я дітей та інших вразливих груп від впливу негативних екологічних, робочих умов та умов проживання (особливо брак чистої води та санітарних умов);
 • соціоекономічні та гендерні нерівності в охороні здоров'я та умовах життя, які поглибилися фінансовою кризою;
 • неінфекційні захворювання, а особливо ступінь, до якого їх можна знизити відповідними політиками у таких сферах як урбаністичний розвиток, транспорт, сільське господарство, продовольча та харчова безпека, та середовище проживання та праці;
 • постійний вплив небезпечних хімікатів та (нано-)часток, які мають руйнівний вплив на ендокринну систему та накопичуються в організмі; та
 • надлишкова вага, фізична активність та здорове харчування.


Більше інформації можна знайти у Пармській Декларації з Довкілля та Здоров'я, виданій Європейським регіональним бюро ВООЗ на П'ятій Міністерській Конференції з Довкілля та Здоров'я, яка відбулася у березні 2010 року:

www.euro.who.int 

Постійно з'являється нова інформація про присутність канцерогенних речовин в довкіллі. Лікарі відіграють важливу роль у інформуванні своїх пацієнтів про те, як зменшити ризики для здоров'я, зробивши деякі зміни у своєму житті та поведінці: 

 • Обирати фрукти та овочі замість їжі, яка містить жири. Ретельно мити фрукти та овочі у чистій протічній воді для того, щоб позбавитися пестицидів та мікробів.
 • Припинити палити. Якщо вас оточують затяті курці, попросіть їх палити на вулиці. Якщо ви проживаєте з курцем, який не хоче виходити палити на вулицю, відведіть для нього добре провітрювану кімнату для куріння. Застерігайте інших мешканців не проводити час у кімнаті для паління. Попросіть своїх гостей курити лише на вулиці або у кімнаті для паління.
 • Якщо вам потрібно використовувати пестициди або інші хімічні речовини вдома чи в саду, спершу уважно прочитайте інструкцію.
 • Читайте маркування на банках з фарбою для того, щоб переконатися, що вони не містять небезпечних речовин. Не користуйтеся матеріалами, які визнані як (вірогідні) канцерогени (наприклад, бензол, тетрахлорид вуглецю, трихлоретилен та діоксин).
 • Одягайте ґумові рукавички та маску, коли користуєтеся газонокосаркою або іншою технікою, яка використовує бензин. Бензин містить бензол, який викликає лейкемію. Не вдихайте бензинові випари та уникайте контакту з шкірою. Бензин легко проникає у шкіру, особливо через подряпини та пошкоджені ділянки.
 • Залишіть роботу з азбестом для професіоналів. Азбест раніше часто використовувався як покриття і його все ще можна знайти у багатьох старих домівках. Якщо покриття не пошкоджене, азбест не становить значного ризику. Однак, коли покриття пошкоджене, азбестові волокна можуть вдихатися і проникати в легені, що спричиняє рак.
 • Регулярно займайтеся фізичними вправами і слідкуйте за своєю вагою.