Професії

Торгівець/продавець          

Professions merchant seller

Торгівець/продавець


Торгівля є важливим сектором економіки та суттєвим компонентом у розвитку людської цивілізації. Ця сфера включає в себе доставку, зберігання та підготовку товарів для продажу, а також пряме обслуговування клієнтів. Торгівець або продавець, будучи однією з найстаріших професій, продає предмети споживання, вироблені іншими, для того, щоб отримати прибуток. Клас купців був вагомою верствою багатьох до-сучасних суспільств, хоча соціальний статус торгівця суттєво варіювався у різні історичні періоди та у різних суспільствах. Багато купців досягли шляхетного статусу у європейському Середньовіччі, тоді як купці та вуличні торгівці відносилися до класу "шань" у стародавньому Китаї – найнижчий з чотирьох основних класів (разом з ученими/чиновниками, фермерами/селянами та митцями).

На сьогоднішній час майбутні продавці, будучи однією з найбільш типових професій на ринку праці, як правило отримують підготовку для вироблення конкретних навичок у одній з двох сфер: 

 • Роздрібна торгівля, яка займається продажем предметів споживання клієнтам, як правило, у малих обсягах. До цієї професії належать власники магазинів, продавці.
 • Оптова торгівля, яка слугує зв'язною ланкою між виробником та роздрібним продавцем, і, як правило, займається великими обсягами товарів.

У сучасному споживацькому суспільстві та в контексті перестановки ролей між виробниками та клієнтами, важливість ролі фахівців, таких як торгівці та продавці, у захисті довкілля та здоров'я людей, постійно зростає.

Сучасний споживацький попит накладає значний і несталий тягар на природні ресурси. Виробництво, використання та утилізація товарів наносять значні збитки нашому здоров'ю та довкіллю.

Споживацтво

Для більшості людей у розвиненому світі ходіння за покупками стало звичною частиною щоденного життя. Покупки стали навіть формою розваг. Сьогодні звичним для людей є іти у магазин чи супермаркет, не знаючи чітко, що вони куплять: вони ходять у магазин, щоб розслабитися, поспілкуватися, подивитися, які нові тренди чи тенденції з'явилися, або просто щоб задовільнити свій порив щось придбати. Це негативно відбилося на якості життя. Замість того, щоб просто купити те, що їм потрібно (і вибрати найбільш здоровий та найякісніший варіант), вони намагаються задовільнити психологічну потребу, накопичуючи непотрібну матеріальну власність.

Пакування 

Індустрія пакування є однією з тих галузей економіки, які найбільш стрімко розвиваються. Упаковані товари мають більший строк придатності і їх легше транспортувати. Пакування є ефективним способом привабливої презентації продуктів – упаковка часто є більш привабливою, аніж її вміст. Однак за цю "гламурну" зовнішність доводиться платити високу екологічну ціну.

Пакування складає більше половини сукупного обсягу побутових відходів. Значні обсяги сировини та енергії використовуються для виготовлення пакувальної продукції, яка просто викидається. Більшість штучних пакувальних матеріалів природнім чином будуть розкладатися сотні років, що призводить до того, що утилізація пакувальної продукції є суттєвою проблемою поводження з відходами.

Реклама та маркування

Реклама є формою маркетингової комунікації, яка використовується для заохочення, переконання або маніпуляції споживача придбати один певний продукт або послугу, а не якийсь інший. Ми оточені рекламою продуктів усюди, куди б ми не пішли.

Маркування або ярлики, якими помічені продукти, передають інформацію про походження продукту, інструкції для використання, строк придатності та належну утилізацію. Частина цієї інформації вимагається національним чи міжнародним законодавством, хоча дуже часто ярлики розробляються так, щоб вони вводили в оману. Люди типово віддають перевагу продуктам, які продаються у привабливих упаковках з яскравими ярликами та гарними картинками, і схильні до того, щоб приділяти менше уваги інформації, яку вони містять. Завданням рекламодавця є користуватися з таких очікувань.

Еко-маркування
Метою еко-маркування є полегшити людям можливість брати до уваги екологічні міркування при покупках. Деякі ярлики вимірюють забруднення або енергоспоживання через показники індексів або одиниць вимірювання. Інші просто підтверджують дотримання відповідних практик чи мінімальні вимоги для сталого розвитку чи захисту довкілля. Критерії еко-маркування беруть до уваги увесь життєвий цикл продукту, від добування сировини, виробництва, пакування, доставки та використання і аж до кінцевої утилізації.

Чесна торгівля
Концепція товарів, які продаються в результаті "чесної торгівлі", набирає популярності по всьому світу. Метою руху за чесну торгівлю є пропагувати сталий розвиток та допомагати виробникам у країнах, що розвиваються, досягати більш рівноправних умов. Члени цього руху відстоюють ідею оплати вищих цін експортерам, а також вищі соціальні та екологічні стандарти. Цей рух зосереджується, зокрема, на експортах з країн, що розвиваються, у розвинені країни, особливо, що стосується рукоділля, кави, какао, цукру, чаю, бананів, меду, бавовни, вина, свіжих фруктів, шоколаду, квітів та золота. Завданням цього руху є пропагувати більше рівноправ'я у міжнародних торгівельних партнерствах через діалог, прозорість та повагу.

Торгівцям та продавцям слід усвідомлювати наступні принципи екологічної торгівлі:

 • Найкращим упакуванням є відсутність упакування.
 • Упакування, придатне для повторного використання, означає менші затрати та зменшення екологічних наслідків з кожним використанням.
 • Чим менше матеріалів використовується на продукт, тим краще.
 • При упакуванні з продуктів повторного використання зменшується кількість сировини, яка використовується, та кількість відходів, які виробляються.
 • Упакування, яке піддається біорозкладанню, має менший вплив на довкілля.
 • Просте упакування використовує менше матеріалів та менше електроенергії.


Є чотири способи зменшити відходи від упакування: 

 • Зробити одну велику упаковку на весь товар, а не пакувати кожен окремий продукт/порцію.
 • Використовувати настільки мало пакувального матеріалу, наскільки це можливо. 
 • Позбутися внутрішніх шарів пакування.
 • Пропонувати продукцію в упаковці тривалого використання, яку можна повторно заповнити або використати. 


Хоча більшість матеріалів можуть бути використані повторно, це не завжди є найкращим рішенням. Повторне використання є тривалим процесом, який потребує електроенергії та інших ресурсів. Кращими альтернативами є зменшити обсяг упакування, яке використовується, а не повторно використовувати упакування.

Багато магазинів зараз погоджуються забирати старі електричні пристрої, коли клієнти купують заміну. У них також є пункти збору шкідливих відходів, таких як батарейки, електричні лампи та дрібні електронні пристрої. 

Торгівці та продавці можуть надавати чітку та легку для розуміння інформацію, щоб заохочувати своїх клієнтів вибирати товари, зроблені виробниками, які докладають зусиль, щоб бути екологічно відповідальними. Екологічний вибір має бути легко впізнаваним і чітко маркованим, наприклад, як енергоефективний, такий, що не містить озоноруйнівних речовин, виготовлений з матеріалів повторного використання, або такий, що відповідає критеріям чесної торгівлі.