Професії

Фермер          

Professions farmer

Фермер


Фермер (а також сільськогосподарський працівник або агроном) вирощує сільськогосподарські культури та тварин. Різні типи фермерів виготовляють різні харчові продукти, які є невід'ємними для існування людини:

 • Фермери у сфері рослинництва вирощують зернові культури або овочі. Вони орють землю та садять, поливають, використовують добрива та збирають урожай злаків, які потім продаються або на місцевому ринку або оптовикам.
 • Фермери, які займаються тваринництвом, вирощують та розводять тварин, таких як корови, вівці та свині, рибу та бджіл. Вони виробляють м'ясо, молоко, яйця, мед та інші харчові продукти на маломасштабній або на комерційній основі.
 • Деякі фермери вирощують злаки для продажу або для використання як корм для тварин.

Зернове сільське господарство також може комбінуватися з вирощуванням тварин на мішаних фермах. 

Коли ми купуємо зручно запаковані м'ясні продукти та овочі в магазині, досить легко забути про роботу фермерів, які виробляють ці продукти. Одним із основних соціальних впливів комерціалізованого фермерства є те, що більшість людей більше не мають потреби вирощувати свою власну їжу і можуть приділити більше часу дозвіллю та іншим інтересам. У 1998 році частка світової робочої сили, задіяної у сільському господарстві, складала 40.8 відсотків, порівняно з 33.5 відсотками у 2008 році. Така статистика вказує на те, що хоча сільське господарство все ще залишається вагомою сферою зайнятості для більшості населення людства, тенденція швидко змінюється. Більші, комерційно ефективніші ферми скуповують менші ферми, а окремі особи відходять від сільськогосподарської діяльності, необхідної для проживання, до зайнятості задля грошової компенсації.

Комерціалізація сільського господарства має багато переваг, однак вона також суттєво вплинула на бідніші верстви населення. Оскільки вони більше не є самодостатніми, вони вразливі до коливань цін на світовому ринку харчових продуктів. Найбідніше населення світу витрачає значно більший відсоток свого доходу на продукти сільського господарства, аніж ті, хто проживає у розвинених країнах. Наприклад, американці витрачають менше 10 відсотків свого доходу після сплати податків на їжу, тоді як кенійці витрачають 44.9 відсотка. 30-відсоткове збільшення ціни на зернові продукти, таким чином, має дуже різний вплив на дві країни.

Як основний сектор споживання води, сільське господарство має суттєвий вплив на світові запаси прісної води. Лише іригація споживає 70 відсотків світових запасів прісної води, тоді як лише 8 відсотків використовується для побутових цілей. Це суттєво впливає на екологію і спричинило дефіцит води по всьому світу.

З усієї площі земель у світі 10.6 відсотків є орною землею, яка підходить для вирощування зернових культур. З розрахунку близько 7 мільярдів людей на Землі, необхідно максимізувати кількість їжі, яку можна виготовити на цій відносно невеликій площі. Це призвело до масового використання добрив та пестицидів протягом останнього півстоліття. Добрива у ливневих водах з фермерських угідь потрапляють у ріки, озера та океани, спричиняючи процес евтрофікації, при якому азот з добрив слугує джерелом поживи для водоростей. Коли водорості вмирають, вони споживають кисень у воді, що вбиває водні організми. Хоча пестициди є ефективними у захисті рослин від захворювань, вони також шкодять іншим видам тварин та забруднюють водні об'єкти поблизу. Багато типів пестицидів містять канцерогени та хімічні речовини, які викликають неврологічні захворювання у людей.

На довкілля впливають різноманітні сільськогосподарські практики:

Іригація та відбір води – Ці процеси призводять до засолонення та лужіння ґрунтів; шкодять річковим екосистемам; та знижують горизонт ґрунтових вод. Іригація також може збільшувати викиди парникових газів, оксиду азоту та метану з ґрунту.

Інтенсивне землеробство – Ерозія ґрунтів, яка спричиняється інтенсивним обробленням земель, збільшує кількість осаду в поверхневих стоках, що призводить до забруднення води. Інтенсивне землеробство також спричиняє виснаження поживних речовин, що завдає шкоди структурі ґрунту та зменшує його родючість та поглинальну здатність, в той же час збільшуючи ерозію та поверхневі стоки.

Використання добрив – Поширення тваринного гною та штучних добрив спричинило розпилення аміаку та викиди оксиду азоту; зараження ґрунтових вод промивною водою; забруднення запасів питної води; та евтрофікацію та кисневе виснаження у поверхневих водних об'єктах в результаті поверхневих стоків, що сприяє росту водоростей та вбиває рибні популяції. Добрива та гній також призводять до закислення ґрунту, а важкі метали та фосфати, які накопичуються у ґрунті, проникають у харчові ланцюги. Використання каналізаційного мулу як добрива призводить до накопичення важких металів та органічних мікро-забруднювачів, які потрапляють у харчові ланцюги; та прямо заражає фауну та флору мікробними агентами та хімікатами.

Застосування пестицидів – Використання пестицидів призводить до промивання осадів у ґрунтові води, що може вплинути на якість питної води. Багато пестицидів містять стійкі органічні забруднювачі, які є органічними сполуками, що не піддаються розпаду. Їх накопичення у харчових ланцюгах суттєво впливає на здоров'я людей та довкілля. Пестициди можуть змінювати або знищувати нецільові організми та шкодити живій природі, ареалам та джерелам їжі. Випаровування або розпилення пестицидів призводить до того, що вони переносяться вітром та впливають на екосистеми далеко від місця застосування.

Інтенсивне тваринництво – Тваринництво спричиняє викиди метану та аміаку та вивільнення органічної речовини та поживних речовин у водні об'єкти.

Прокладення каналів – Спорудження штучних водних шляхів або перетворення рік призводить до гідрологічних змін з негативними наслідками.

Осушення – Осушення сільськогосподарських угідь знижує горизонт ґрунтових вод та становить загрозу болотам та складу лугів, драговинам та подібним природнім середовищам. Воно також спричиняє окиснювання та закислення органічних ґрунтів, знижуючи їх органічний вміст та змінюючи структуру ґрунту.

Використання механічного обладнання – Орання призводить до зростання кількості пилу та твердих часток у повітрі. Це може призвести до більших обсягів поверхневих стоків, що спричиняє відкладення осаду, зараження та евтрофікацію водних об'єктів. Використання важкої техніки призводить до ущільнення ґрунту, збільшення поверхневих стоків та більших наносів, тоді як орання на схилах призводить до ерозії ґрунту від води та вітру.

Зміна землекористування – Звільнення від рослинного покриву призводить до ерозії ґрунтів та збільшує поверхневі стоки та нанос, що спричиняє відкладання осаду, зараження та евтрофікацію водних об'єктів. Втрата живоплоту, лісових масивів, малих струмків та ставків призводить до втрати ландшафтної розмаїтості та зменшення видової різноманітності.

Впродовж останніх двох десятиліть спостерігається стабільне зростання зацікавлення у більш сталих та екологічних видах сільського господарства. Популярність органічного сільського господарства зростає в той час, як люди починають визнавати шкоду, якої інтенсивне сільське господарство завдає громадському здоров'ю та довкіллю. Попит споживачів у альтернативних продуктах суттєво зріс. Однак, органічне сільське господарство є меншим у своєму масштабі, що призводить до вищих цін на його продукцію. Багато країн запровадили стратегію для виробництва та маркування органічних продуктів харчування.

Наступні сільськогосподарські практики завдають менше шкоди довкіллю:

застосування менш інтенсивних методів ведення сільського господарства;

 • ротація посівних культур;
 • зменшення використання пестицидів та добрив;
 • зниження кількості худоби на гектар;
 • переведення орних земель та пасовиськ у луги;
 • насадження та утримання живоплотів;
 • підтримування лісків та гаїв;
 • здійснення інтенсивного відновлення лісів; та
 • перехід до органічного сільського господарства.