Професії

Державний службовець          

Professions civil servant

Державний службовець


Державних службовців наймають органи влади від імені місцевих громадян. Державний службовець виконує певні завдання в якомусь владному департаменті чи агентстві. До державних службовців відносяться управлінці та політики, такі як парламентарі, мери, члени місцевих рад та кабінету міністрів.

В ідеалі, державні службовці представляють колективну волю громади, а їх рішення відіграють вирішальну та пряму роль у формулюванні основи соціальних інституцій, таких як школи, лікарні та регуляторні агенції. Державні службовці також відповідають за розробку екологічних законів та політик.

Національна екологічна політика контролюється та управляється національними екологічними інституціями. Для прикладу, Міністерство екології та природніх ресурсів України є основним відповідальним органом за впровадження екологічної політики та забезпечення сталого розвитку довкілля в Україні. Відсутність такого органу значно ускладнило б моніторинг та регулювання екологічного забруднення та практик несталого розвитку.

Політики також відіграють ключову роль у визначенні того, як громадяни можуть вживати колективних заходів для того, щоб вирішувати екологічні проблеми. Що стосується забруднення повітря, наприклад, політики визначають на нього ліміти та пороги для того, щоб захистити здоров'я громадян.

Спільні скооперовані рішення також можуть бути ефективним способом впоратися з глобальними екологічними проблемами. Як реакція на руйнування озонового шару в результаті використання хлорфторвуглеводнів (ХФВ), політики з усього світу працювали разом, щоб сформулювати Монреальський протокол, який є регулятивним документом, що накладає світову заборону на використання ХФВ. На сьогодні 197 країн ратифікували протокол, і очікується, що озоновий шар повністю відновиться до 2050 року.

Політики також постійно стикаються з конфліктуючими поглядами у тих округах, які вони представляють. Неможливо рівним чином взяти до уваги інтереси кожного. Політики повинні дуже часто приймати важкі рішення і можуть бути змушені допускати різноманітні компроміси. Одним із найбільш звичних конфліктів сьогодні є конфлікт між економічним розвитком та захистом здоров'я людей та природи. На жаль, короткострокові економічні інтереси дуже часто отримують пріоритет перед довгостроковим екологічним сталим розвитком. Це піднімає питання про те, чи уряд або група політиків діють від імені громади, чи просто від імені потужних лобі зі своїми інтересами та економічних еліт. Якщо загальній громадськості не надається прямого впливу на урядову політику, існує вірогідність, що довгострокові екологічні наслідки будуть катастрофічними.

Робота державного службовця може бути зорієнтована згідно наступних пропозицій:

  • Приділіть достатньо часу для того, щоб розглянути довгострокові впливи вашого рішення на довкілля, та повністю зважте компроміс між захистом довкілля та економічним розвитком.
  • Допоможіть розробити громадський план дій з кліматичних змін разом із бізнесом, адміністрацією та організаціями громадянського суспільства. Цей план може містити конкретні кроки зі зменшення викидів парникових газів у вашій громаді, як приклад. Почитайте більше про кліматичні плани дій та подібні громадські заходи на: http://www.iclei.org/ (англійською) або greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2008/12/energy-revolution.pdf (російською).
  • Якщо ви перебуваєте у становищі, коли ви можете робити зміни у суспільстві, важливо виявляти лідерство та відстоювати у державній установі розвиток екологічних практик. Сталий розвиток довкілля повинен бути вагомим чинником у політичних рішеннях, і це є ваша роль як державного службовця брати на себе відповідальне лідерство за здоров'я вашої громади.