Професії

Банкір/страховик          

Professions banker insurer

Банкір/страховик


Банкіром може бути як власник банку, так і банківський працівник. Банк є посередницькою фінансовою установою, яка приймає вклади та спрямовує ці вклади через свої прямі або опосередковані позики. Страховик працює у страховій компанії, яка є установою, що сприяє управлінню активами або власністю з точки зору ризику, непередбачуваних обставин та невизначеності.

З огляду на вагому економічну роль банків та страхових компаній (як на національному, так і на міжнародному рівнях), діяльність цих інституцій регулюється у більшості країн на високому рівні.

На щоденній основі банкіри та страховики управляють фондами та вкладами фізичних та юридичних осіб, які інвестують у банки задля відсотку, який їм виплачується за їх гроші. Важливість банкірів є визначальною, коли мова йде про управління вкладів та кредитування людей, які хочуть придбати будинок, нову машину або, наприклад, розвивати бізнес. Якщо людям бракує початкового капіталу, щоб безпосередньо придбати товар, банки пропонують капітал під відсоток, який позичальник зобов'язується сплатити у майбутньому. У цьому контексті фінансова індустрія здійснює невід'ємну функцію у суспільстві. Однак надання позик під високі відсотки позичальникам у групі ризику було одним із факторів, що сприяли падінню ринку нерухомості у США та подальшій фінансовій кризі. Зосередження багатств у все меншій і меншій кількості рук, разом із розширенням фінансової нерівності, викликало глобальні протести та дало поштовх до руху "Захопи" (за прикладом "Захопи Уол Стріт"), який вимагав серед іншого покласти край ризикованим практикам діяльності банків та так званим "сірим" фінансовим інвестиціям. На краще чи на гірше, фінансові інституції зберігають значний потенціал для потрясінь ринків та маніпуляції з інвестиційними тенденціями.

Концепція сталого розвитку базується на трьох колонах: соціальній, економічній та екологічній. Фінансові інституції мають важливу роль у суспільстві стосовно саме економічної колони сталого розвитку, але вони часто нехтують тим фактом, що економічні інвестиції повинні оцінюватися в історичному розрізі в контексті двох інших колон сталого розвитку. Коли банки продовжують купувати активи у компаній, які прагнуть збільшити свої прибутки за рахунок довкілля, вони заохочують деструктивні форми інвестицій. З іншого боку, банківська та страхова індустрії можуть відігравати важливу роль у забезпеченні сталого розвитку, роблячи соціально відповідальні інвестиції, які більше цінують довготривале багатство та стабільність, а не короткострокове збільшення прибутків. Зелені інвестиції, важливий компонент соціально відповідальних інвестицій, є інвестиціями у компанії, які відкрито віддані ідеям сталого розвиту та екологічно свідомим бізнесовим практикам. Згідно з нещодавнім дослідженням ООН, для того, щоб зробити світову економіку більш сталою, від 2010 до 2050 року потрібно інвестицій в розмірі близько 1.3 трильйонів доларів США (що дорівнює 2 відсоткам світового ВВП на рік) у різні сектори. Такі інвестиції вимагали б концентрації зусиль урядів, бізнес сектору та фінансового сектору.

Наступні рекомендації можуть зробити банківський сектор більш сталим:

  • Перед тим як інвестувати у компанію, варто перевірити, чи ця компанія зареєстрована у Глобальній Ініціативі зі Звітності, яка дає загальну інформацію про екологічну, соціальну та економічну діяльність компаній. Якщо компанії, у які ви хочете інвестувати, не є частиною Глобальної Ініціативи зі Звітності, заохочуйте їх приєднатися до неї: https://www.globalreporting.org/
  • Банки, як правило, обробляють тисячі друкованих документів на день, що спричиняє значні обсяги макулатури та чорнила. Ці відходи є шкідливими не лише для довкілля, а й для бізнесу, оскільки папір та картриджі з чорнилом коштують гроші. Заохочуйте свій банк не використовувати чорнило там, де це можливо, або принаймні використовувати утилізований папір та друк з двох сторін.
  • Позики на енергоефективні удосконалення у домівках є доброю інвестицією, оскільки енергоефективність збільшує вартість власності. На додачу, позичальники заощаджують гроші в результаті покращень домівок, що надає додаткову гарантію, що позику буде повернуто.
  • Перевірте, чи ваш банк є членом Фінансової Ініціативи Програми ООН з Довкілля (UNEP). Вона є глобальним партнерством між ООН та фінансовим сектором, яка пропагує усвідомлення впливів екологічних та соціальних факторів на фінансову діяльність: http://www.unepfi.org/benefits/join/
  • Банкіри та страховики також можуть взяти участь у навчальному курсі, який спонсорується UNEP "Аналіз екологічних та соціальних ризиків". Цей курс розроблений для того, щоб навчити менеджерів та аналітиків з ризиків, які залучені у або мають справу з країнами та ринками, що розвиваються, ідентифікувати, аналізувати та управляти екологічними та соціальними ризиками, які виникають в результаті кредитної та інвестиційної діяльності: http://www.unepfi.org/