Дилеми

Створення нацiональних природних паркiв          


Model stories national nature parks

Створення нацiональних природних паркiв

За ініціативою вчених-екологів і місцевих природооохронних активістів, на землях кількох сільських громад, в красивій місцевості з великою кількістю історичних і культурних пам’ятників, почалась кампанія зі створення національного природного парку (НПП). Як свідчить світовий досвід, НПП – одна із найбільш ефективних і поширених форм охорони природи, здатна гармонізувати інтереси людини і довкілля.

Однак, створення нових НПП в Україні стикається із цілим комплексом проблем і протиріч, оскільки передбачає вилучення частини земель із господарського використання і зміну пріоритетів у природокористуванні.

Negative

Конфлікт інтересів
  • Лісники вбачають у створенні нових НПП вилучення з господарського користування значних лісових площ, втрату частини прибутку від продажу деревини (суцільні вирубування в НПП заборонені законом).
  • Мисливці нарікають на позбавлення їх права на полювання, адже в межах НПП полювання заборонене.
  • Представники великого бізнесу незадоволені обеженнями, що існують на територіях НПП, зокрема, на будівництво підприємств, шкідливих для довкілля.
  • Місцеві громади вважають, що при створенні НПП на їхніх землях вони втратять всі права на користування природними ресурсами – буде заборонено ходити в ліс, збирати гриби, ягоди, пасти худобу, заготовлювати дрова, косити сіно. Ці надумані страхи посилюються «агітацією», а то й прямим залякуванням з боку лісового лоббі
  • Місцева влада пов’язує створення НПП зі зменшенням надходжень податків і зборів до місцевого бюджету, втратою робочих місць у лісовому господарстві. Часто у своєму виборі місцеве керівництво надає перевагу великому інвестору, який обіцяє великі кошти на соціальну сферу і створення значної кількості робочих місць на заміну будівництва екологічно шкідливого виробництва чи нещадної експлуатації місцевих природних ресурсів – суцільне вирубування лісів, забруднення повітря, води, видобуток корисних копалин.
Positive

Можливі рішення
  • Перед створенням НПП організувати численні зустрічі екологів з місцевими жителями, розповісти про користь існування парку для розвитку місцевих громад і зробити їх союзниками в боротьбі з корпоративними інтересами лісників і мисливців, а також приватними особами, які бажають мати виключне право на експлуатацію природних ресурсів.
  • На прикладі вже існуючих НПП наочно демонструвати переваги сталого розвитку територій. Показати, як в господарській зоні парку можна стимулювати виробництво екологічно чистих продуктів харчування місцевими фермерами.
  • Стимулювати залучення на території проектованих НПП інвестицій і грантів на розвиток енергозберігаючих технологій, ощадливого природокористування, рекреації, туризму, підтримки традиційних промислів, максимально сприяти малому і середньому бізнесу, пов’язаному з рекреаційними і туристичними запитами.
  • На перших стадіях проектування НПП зважено підходити до проблем цієї території, максимально враховувати інтереси громад і уникати конфліктних ситуацій, пов’язаних з господарюванням, дотримуючись принципу: «краще менша територія, але більш продумана, організована і неконфліктна».
  • Інше.

Різні погляди


Органи місцевої влади
Не має чіткої позиції стосовно переваг НПП, туманно уявляє своє місце в структурі парку, боїться нових екологічних правил господарювання. Легко йде на компроміс з великими «брудними» інвесторами за принципом: «Ви нам робочі місця, а ми закриваємо очі на варварське використання природних ресурсів».

Бізнес
Великий бiзнес розглядає створення НПП як небажану структуру, яка обмежує його діяльність в експлуатації природних ресурсів на конкретній території.

Дрiбний i середнiй бiзнес вбачає в НПП шанс розгорнути свою діяльність у сфері рекреації, туризму, вирощування екологічно чистих продуктів харчування.

Громадяни
Зараз іще дуже інертні, залякані «страшилками» про НПП як резервацію, схильні купуватися на обіцянки і подачки «брудних» інвесторів, але швидко екологізуються і стають все більше здатними до самоорганізації і підтримки створення НПП.

Екологи
Створення мережі НПП є передумовою сталого розвитку регіонів, збереження біорізноманіття, уникнення екологічного колапсу.