Дилеми

Малі гідроелектростанції в горах          


Model stories micro hydropower plants in mountains

Малі гідроелектростанції в горах

Уряд прийняв рішення підтримувати відновлювані джерела енергії, а саме: стимулювати виробництво електроенергії, заохочуючи спорудження декількох сотень малих гідроелектростанцій (малих ГЕС) у гірському регіоні. Відносно високий пільговий тариф (ціна за одиницю альтернативної енергії, яка гарантується урядом власникам малих, міні та мікро ГЕС) порівняно з електроенергією, яка постачається споживачам в Україні, вважається ефективним стимулом для підприємців. Однак, відсутність чітких екологічних критеріїв для визначення розташування малих ГЕС поставила унікальні екосистеми гір України під загрозу та викликала громадське обурення. Екологи та активісти розпочали кампанію щодо захисту природи в горах. Ця кампанія підтримується місцевими мешканцями та представниками туристичної сфери, оскільки неконтрольований розвиток малих ГЕС є загрозою для рекреаційного потенціалу цього регіону.

Negative

Конфлікт інтересів
 • Малі гідроелектростанції вносять менше одного відсотка електроенергії, яка виробляється в Україні, що не виправдовує тієї шкоди, яку вони наносять довкіллю. В той же час, впровадження проектів з малих ГЕС призводить до порушення багатьох законів України та декількох міжнародних конвенцій, а також суперечить принципам відновлюваної, екологічної енергетики.
 • Більшість поданих проектів малих гідроелектростанцій в гірській місцевості планують спорудження станцій, що відводять воду з русла ріки у її верхів'ях. У цих проектах річна вода спрямовується через трубу і транспортується на певну відстань (до декількох кілометрів), а тоді подається на турбіну для генерації електроенергії. Після цього воду повертають у річку. Відвід (часто усієї) води з ріки спричиняє ряд екологічних проблем, зокрема: а) знищення сталих екосистем у верхів'ях малих рік, що має негативний вплив на великі ріки, притоками яких вони є; б) зникнення деяких видів фауни, включаючи види, занесені до Червоної Книги; в) зростання ризику зсувів та ерозії; г) падіння рівнів ґрунтових вод; та д) негативний вплив на ландшафт.
 • Туристична та рекреаційна сфери є одними з основних джерел доходу для мешканців гірських регіонів. Мережа малих ГЕС з відводом русла або малих ГЕС з греблею негативно вплине на привабливість регіону для туристів, тоді як деякі види туризму (наприклад, рафтинг) можуть зникнути цілком.
 • Місцеве населення не отримає преференційних тарифів на електроенергію, таким чином, тільки власники малих ГЕС отримають зиск з пільгового тарифу. В результаті, місцеве населення отримає втрату частини своїх доходів через зниження кількості туристів та зростання небезпеки утворення паводків з гірських водойм, розташованих над їхніми домівками.
Positive

Можливі рішення
 • Ввести мораторій на спорудження малих ГЕС, або на схвалення проектів зі спорудження малих ГЕС, доки нормативно-правові акти не будуть приведені у відповідність з поточним українським, європейським та міжнародним законодавством.
 • Переглянути критерії для забезпечення пільгового тарифу для малих ГЕС, з урахуванням того, що вони не цілком відповідають принципам екологічно чистої енергетики.
 • Прийняти чіткі екологічні критерії для визначення місць спорудження малих ГЕС в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон та у ареалах проживання рідкісних видів.
 • Визначити пріоритети експлуатації існуючих гідро-технічних потужностей та спорудити більшість малих ГЕС на середніх та низових частинах рік, де, у більшості випадків, ландшафти уже зазнали впливу антропогенної діяльності, а екосистеми уже були порушені.
 • Планувати використання гідро-електроенергії на річках з урахуванням планів соціального та економічного розвитку, і у такий спосіб запобігати шкоді територіям із рекреаційним потенціалом.
 • Забезпечити громадську участь у процесі прийнятті рішень щодо спорудження малих ГЕС, і проводити незалежні оцінювання проектів.
 • Забезпечити, щоб електроенергія, яка генерується малими ГЕС у гірських регіонах, подавалася місцевому населенню за зниженою ціною.

Різні погляди


Туристи та туристичні організації
Представники туристичної індустрії вважають, що малі ГЕС в українських Карпатах у своїй теперішній формі не лише загрожують сталому та активному туризму, а й також можуть унеможливити деякі форми туризму (сплав на байдарках, каное та рафтинг).

Органи місцевої влади
Місцеві, районні та сільські ради раніше видавали дозволи для малих ГЕС. Згодом, після тиску зі сторони громад та громадських активістів, вони почали накладати мораторії на їх спорудження.

Бізнес
Розробники та інвестори лобіюють за спорудження малих ГЕС та наполягають на їх важливості та екологічній безпечності. Вони намагаються досягти домовленості з громадами та провадять інформаційні війни з екологами.

Громадяни
Представники місцевого населення не завжди достатньо обізнані, однак намагаються захищати інтереси громади. Громади прагнуть зберегти природні умови річок як компоненту розвитку найбільш перспективної туристичної індустрії в регіоні, а також зберегти традиційні практики ведення господарства.

Екологи
Екологи та громадські активісти наполягають на тому, що проекти щодо малих ГЕС повинні бути законними, впроваджуватися з усіма належними дозволами та їм мають передувати фактичні, а не формальні, громадські слухання. Проекти не повинні завдавати шкоди довкіллю. Вони вимагають, щоб спорудження малих ГЕС було заборонене на особливо цінних ділянках ріки.