Дилеми

Промислове тваринництво i вода          


Model stories livestock industry and water

Промислове тваринництво i вода

В районі з хорошими умовами для розвитку сільського господарства, впродовж багатьох років співіснують декілька невеликих сіл і величезний комплекс, де активно розвивається промислове тваринництво. А, як відомо, промислове тваринництво передбачає створення на невеликій за розмірами території гігантських установок з промисловго виробництва м’яса. Такий тип господарювання різко підвищує продуктивність праці, оптимізує логістику, значно знижує собівартість кінцевої продукції. При цьому концентрація тварин на комплексах досягає мільйонів особин. Але технології промислового тваринництва передбачають використання величезної кількості якісної води, яка черпається з глибоких артезіанських свердловин.

З іншого боку, жителі маленьких сіл завжди для своїх потреб використовували воду з верхніх водних горизонтів, яка практично ніколи не відповідає стандартам якості і вимагає дуже дорогого очищення. Це криниці і неглибокі побутові свердловини (20-30 м) з поганою якістю води. Крім того, централізоване водопостачання в селах практично відсутнє.

Представники сільскої громади вирішили ініціювати обговорення проблеми забезпечення питною водою разом з представниками агропромислового комплексу.

Negative

Конфлікт інтересів

Діяльність промислових тваринницьких комплексів призводить до виснаження водних горизонтів і швидкого зниження рівня грунтових вод, що створює конфлікт між місцевими громадами і великим бізнесом, котрий прагне розширити своє виробництво. Крім того, регулярними є випадки порушення виробничих технологій, і «відпрацьовані» неочищені стоки отруюють ріки, ставки, верхні водні горизонти, якими користуються місцеві жителі.

Positive

Можливі рішення
  • відмовитись від будівництва нових великих промислових тваринницьких комплексів;
  • забезпечити жителів сіл, які страждають від діяльності комплексів, централізованим водопостачанням з глибоких артезіанських свердловин;
  • примусити власників комплексів використовувати виключно наземні джерела водопостачання (ріки, озера) з глибоким очищенням промислових стоків для повторного використання;
  • жорстко контролювати використання запасів артезіанських вод, гарантуючи їх своєчасне поповнення природнім шляхом;
  • інше.

Різні погляди


Органи місцевої влади
Стурбовані проблемою дефіциту води, але розглядають будівництво комплексів як засіб наповнення місцевих бюджетів, створення робочих місць. Часто приймають сторону інвестора, виходячи з особистих (корупційних) інтересів.

Бізнес
Зацікавлений в мінімізації соціальних і природоохоронних витрат. Розглядає запаси підземних вод як дешевий (майже безкоштовний) ресурс для швидкого отримання надприбутку.

Громадяни
Спочатку дуже позитивно поставились до будівництва комплексів, багато членів громади отримали фінансові компенсації за використання інвестором земельних ділянок, частина людей отримала робочі місця, сподівались на покращення соціальної інфраструктури. Зараз спостерігається швидка радикалізація поглядів членів громад в сторону заперечення і протидії функціонуванню комплексів пропорційно погіршенню екологічних умов і посиленню проблем водопостачання.

Екологи
Вказують не неприпустимість такої концентрації тваринницьких комплексів, неконтрольованого виснаження підземних водних горизонтів. Виступають за більш «екологічні» і гуманні технології виробництва м’яса, жорсткий контроль за використанням природних ресурсів, зокрема води. Всіма засобами протистоять спробам скидання «відпрацьованих» вод в ріки.