Дилеми

Баклани i рибалки          


Model stories cormorant colonies

Баклани i рибалки

Впродовж тривалого часу у річковій долині маленького міста, де значна частина населення займається риболовлею, відбувається швидке зростання кількості бакланів. І це не подинокий випадок.

Протягом кількох останніх десятиліть в басейнах великих рік України спостерігається активне поширення нового виду рибоїдних птахів – великого баклана. Спочатку він оселяється окремими парами, потім швидко збільшує свою чисельність. Популяція утворює великі колонії, порушуючи рівновагу в аборигенних екосистемах і вступаючи в конфлікт з інтересами місцевих рибалок.

Зіткнувшись з цією новою проблемою, місцеві мешканці змушені вживати заходів. Але не всі мають однакову думку.

Negative

Конфлікт інтересів
  • Великий баклан – типовий рибоїдний птах, який суттєво впливає на рибні запаси конкретної водойми, де він живе і полює. При цьому він може витіснити аборигенні види, наприклад, чапель, а при масовому розмноженні – порушує існуючу рівновагу у водних та навколоводних екосистемах.
  • Рибалки вважають великого баклана своїм прямим конкурентом, а то й ворогом, і всіма способами борються з його поширенням (відстрілюють, відлякують, руйнують гнізда в колоніях і т.п.).
  • Екологи стурбовані поселенням нового виду, здатного зруйнувати баланс в природних спільнотах, що може призвести до втрати біорізноманіття.
Positive

Можливі рішення
  • Дослідити причини появи і швидкого поширення великого баклана на нових територіях, знайти екологічні важелі впливу на його кількість.
  • Штучно регулювати чисельність бакланів як інвазійно шкідливого виду шляхом інтенсивного полювання на дорослих птахів і системного руйнування гнізд цих птахів в місцях їх масового розмноження.
  • Дозволити птахам без обмежень гніздитися на природно-заповідних територіях і мінімізувати їх чисельність в місцях промислового вилову риби.
  • Інше.

Різні погляди


Рибалки
Намагаються знищувати бакланів за найменшої нагоди усіма засобами, не очікуючи наукових висновків чи законодавчих механізмів вирішення проблеми.

Органи місцевої влади
Не визначилась із цього питання.

Екологи
Має доволі загальне уявлення про роль і місце великого баклана в екосистемі і в рибному промислі. Вимагає законодавчого врегулювання проблеми, часто займаючи при цьому абсолютно протилежні позиції.

Експерти
Занепокоєні поселенням нового виду, здатного впливати на місцеве біорізноманіття (риб и птахів), але фізичне знищення великого баклана вважають економічно неефективним і негуманним. Виступають за пошук екологічних шляхів вирішення проблеми. Кріме того, вони переконані, що розмір шкоди, якої завдають баклани рибному господарству, сильно перебільшений.